Menu

Hans Vos (Nijmegen 1960 )
Architectuur, industrieel en (stads)landschappen
opleiding: Fotovakschool in Apeldoorn
Soms werkend in kleur, soms in zwart wit.
Meestal stads- en andere landschappen als onderwerp, met de sterkste compositie als uitgangspunt.

Hans Vos (Nijmegen 1960)
Architecture, industrial and (urban) landscapes
education: Fotovakschool in Apeldoorn
Sometimes working in color, sometimes in black and white.
Usually urban and other landscapes as subject, with the strongest composition as a starting point.

Geëxposeerd onder andere: Rijkswaterstaat Maastricht Kunstkolk Boxmeer Walls Amsterdam Lindenberg Nijmegen

Voor een foto gezien op Facebook klik hier
For a photo seen on Facebook click here

Alle inhoud van deze website © 2019 Hans Vos All content copyright © 2019 Hans Vos